Murarbete

Vi utför fasadmurningar, stomresning med lättklinkerblock, lättbetong, betongsten och tegel och grundmurar, trädgårdsmurar och innerväggar.

Vi utför fasadmurningar, stomresning med lättklinkerblock, lättbetong, betongsten och tegel och grundmurar, trädgårdsmurar och innerväggar. Med vår långa erfarenhet kan vi åta oss mycket komplexa och krävande renoveringsarbeten. Vi utför även murade öppna spisar och tegelrenoveringar.